Kivike-arendusryhm omaniku autentimine
Listi omaniku parool:

NB: Selle veebiliidese kasutamiseks pead oma brauseril lubama küpsiste vastuvõtmise sellest saidist. Kui sa seda ei tee, siis ei saa tehtud muudatusi salvestada.

Küpsised on kasutusel selleks, et sa ei peaks igal lehel uuesti parooli sisestama. Küpsis kustutatakse, kui oma brauseri sulged või veebiliidesest välja logid.


Listi Kivike-arendusryhm omanik on kivike-arendusryhm-owner at kirmus.ee
Kivike-arendusryhm administreerimine (vajab autoriseerimist)
Listid serveris kirmus.ee

Delivered by Mailman
version 2.1.29
Python Powered GNU's Not Unix